Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Zuiderpad 27,  bouwen botenschuur (15-08-2023)
Sint Jansklooster, Barsbeek 30, kappen enkele treurwilgen en twee essen ( 15-08-2023)
Leeuwte 79, kandelaberen van treurwilgen (16-08-2023)
Vollenhove, Oppen Swolle 13, aanleggen zwembad ( 16-08-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Tukseweg 130, bouwen twee zonnecarports (17-08-2023)
Willemsoord, Kon. Wilhelminalaan 44B, uitbreiden werkplaats (21-08-2023)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Eesveen, Dwarsweg 14a, uitbreiden woning (17-08-2023)
IJsselham, ISH00 X 227,  vervangen twee verkeersbruggen (22-08-2023)
Steenwijk, Markt 34,  aanbrengen gevel reclame (17-08-2023)
Steenwijk, Bootmansweg 1, SWK01 N 194, plaatsen communicatiemast ( 16-08-2023)
Tuk, Tukseweg 154, kappen 3 platanen ( 16-08-2023)
Wetering West, Wetering West, vervangen twee verkeersbruggen (16-08-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt