Algemeen

Vaststelling Verordening gemeentelijke rekenkamer 

De gemeenteraad heeft op 20-6-2023 de Verordening gemeentelijke rekenkamer Steenwijkerland 2023 vastgesteld. Deze verordening is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nr. 341080, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van deze regeling.
De verordening ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit

De gemeenteraad heeft op 20-6-2023 de Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Steenwijkerland vastgesteld. Dit was nodig omdat door de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2024 de taken en bevoegdheden van de huidige welstands-en monumentencommissie van rechtswege zullen vervallen. De Omgevingswet geeft aan dat in plaats daarvan een gemeentelijke commissie moet worden ingesteld die adviseert over de aspecten van een goede omgevingskwaliteit. In de verordening wordt geregeld wat de taken en bevoegdheden van die commissie zijn.
De verordening is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nr. 344844, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. De verordening treedt in werking tegelijkertijd met de Omgevingswet. Naar verwachting is dat op 1-1-2024. 
De verordening lig kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.