Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 143, legaliseren schutting, brug en insteekhavens met beschoeiing en steigers (1-8-2023)
Smalleweg ter hoogte van nr. 1a, aanleggen duiker (26-7-2023)
Steenwijk, De Bascule 22, plaatsen zwevende carport (1-8-2023)
Gagelsweg 14, plaatsen dakkapel  27-7-2023)
Het Ravelijn naast nr. 12, bouwen woning (1-8-2023) 
Landgoedallee 44, plaatsen tijdelijke woonunit (1-8-2023)
Markt 34, aanbrengen gevelreclame (1-8-2023)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Cornelisgracht 24, bouwen loods (26-7-2023)
Scheerwolde, Scheerwolderweg 1, kappen dode es (1-8-2023)
Sint Jansklooster, Beulakerpad 10, plaatsen aangepaste dakkapel (1-8-2023)
Steenwijk, Weemstraat 17, vervangen garagedeur (26-7-2023)
Tuk, Tukseweg 87,  kappen zomereik (1-8-2023)
Tukseweg 125a, bouwen vervangende tuinkamer (27-7-2023)
Vollenhove, Bentstraat 6, restaureren tuinmuur (26-7-2023)
Kerkstraat 22, vervanging beglazing, onderhouden en vervangen ramen en kozijnen (1-8-2023)
Kerkstraat 63, vervangen, verduurzamen kozijn, voordeur en glas (25-7-2023)
Oppen Swolle 15a, bouwen rietopslag/ werktuigenstalling ( 27-7-2023)
Vollenhove A 2336, vervangen voetgangersbrug Oostzijde park Old Ruitenborgh  (1-8-2023) 
Witte Paarden, Steenwijkerweg 251, kappen eikenboom (1-8-2023)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Binnenpad 131, vernieuwen achterhuis (1-8-2023)
Steenwijk, Mr Zigher ter Stegestraat 5, bouwen sportschool (28-7-2023)