Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

18 december 2023 Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1, Steenwijk
Agenda 19.00 uur bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een ligboxenstal aan Markerbroekweg 2 in Oldemarkt.
De stukken liggen tot en met 18 december 2023 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage. Verstuur naar publicaties@steenwijkerland.nl

 

Bekendmakingen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet

In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari aanstaande maken burgemeester en wethouders de volgende besluiten bekend:

  • besluit tot vaststellen van de lijst met gevallen waarvoor participatie verplicht is, als bedoeld in artikel 16.55, zevende lid van de Omgevingswet. Dit besluit is op 25 april 2023 door de gemeenteraad vastgesteld en is bekendgemaakt in het Gemeenteblad 2023, nummer 513287. 
  • besluit tot het vaststellen van een lijst met gevallen waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 16.15a, lid b. onder 1 van de Omgevingswet. Dit besluit is op 25 januari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld en is bekend gemaakt in het Gemeenteblad 2023, nummer 505247.
  • besluit tot vaststellen Beleidsnotitie Participatie onder de Omgevingswet. Deze beleidsnotitie is op 21 maart 2023 door burgemeester en wethouders vastgesteld en is bekendgemaakt in het Gemeenteblad 2023,  nummer 505914.
  • delegatiebesluit Omgevingswet. Dit besluit is op 27 maart 2023 door de gemeenteraad vastgesteld en is bekendgemaakt in het Gemeenteblad 2023, nummer 505032.

 
Bovengenoemde besluiten zijn onder genoemde nummers te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en treden, tegelijkertijd met de Omgevingswet, in werking per 1 januari 2024. De besluiten liggen verder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.