Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:

Nederland, Veldhuisweg 9, oprichten mono-mestvergister (24-8-2023)

Steenwijk, Pluggematen 1, poedercoaten metalen in kleine elektrisch oven (12-5-2023)

Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 44b, uitbreiden (werktuigen)berging met werkplaats (16-10-2023)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.