Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baars, Brauweringen 1, bouwen woning (30-11-2023)

Belt-Schutsloot, Blokzijl, Giethoorn en Tuk, diverse locaties, kappen en herplanten 18 bomen (1-12-2023)

Blokzijl, Slingerpad 1, intern verbouwen pand (30-11-2023)

Giethoorn, Bartus Warnersweg 2, verbouwen werkplaats tot 6 woonstudio’s (5-12-2023)

Beulakerweg, kappen els en wilg (1-12-2023)

Oldemarkt, Platteweg 29, verbouwen en verduurzamen woning (2-12-2023)

Windsingel 4, bouwen woning (30-11-2023)

Scheerwolde, Blokzijlseweg, kappen es (1-12-2023)

Sint Jansklooster, Monnikenweg, bouwen 20 woningen (5-12-2023)

Steenwijk e.o. diverse locaties, kappen 20 essen (1-12-2023)

Steenwijk e.o. diverse locaties, kappen 62 bomen (1-12-2023)

Gagelsweg 38, uitbreiden en verduurzamen woning (1-12-2023)

Stroomdal 47, plaatsen aanbouw (4-12-2023)

Wanneperveen, Veneweg, kappen iep en twee zomereiken (1-12-2023)

Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 6, kappen es (3-12-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:

Giethoorn, Dwarsgracht 7/Jonenweg 27, reconstructie fietspad (19-1-2024)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 13, kappen es (5-12-2023)

Binnenpad 109, aanpassen gevel (28-11-2023)

De Pol, Löhnislaan 4, kappen esdoorn (5-12-2023)

Sint Jansklooster, Molenstraat 1b, kappen eik (5-12-2023)

Steenwijk, Korporaal 4, plaatsen dakkapel (24-11-2023)

Produktieweg 16, aanleggen parkeerterrein met fietsenstalling (4-12-2023)

Vollenhove, Joan Vuistpad 4, aanpassen gevel (24-11-2023) Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.