Algemeen

Bekendmaking wijzigingen nadere regels Subsidie stimuleren van deelmobiliteit Weerribben-Wieden 2022

Burgemeester en wethouders hebben op 15-9-2023 de nadere regels Subsidie stimuleren van deelmobiliteit  Weeribben-Wieden 2022 gewijzigd. De wijzigingen betreffen het aanpassen van het plafond van € 385.000,- naar € 150.000,- en het verlengen van de looptijd van 31-12-2023 naar 
31-12-2026. De wijzigingen zijn bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad 2023, nr. 528340, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. De wijziging is in werking getreden op 12-12-2023.
De regeling ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.