Algemeen

Nadere regels amateurkunst en vrijetijdseducatie 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2023 de Nadere regels amateurkunst & vrijetijdseducatie Steenwijkerland 2024 vastgesteld. Deze regels zijn een actualisatie van en een aanvulling op de reeds bestaande nadere regels. De nadere regels zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nummer 541593 te vinden op:
www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van de (subsidie)regeling. De regeling treedt op 1 januari 2024 in werking en vervangt per die datum de Nadere regels amateurkunst en vrijetijdseducatie Steenwijkerland 2018.

De subsidieregeling ligt verder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

Vaststelling Nota Bodembeheer IJsselland en Technische rapportage bodemkwaliteitskaarten regio IJsselland 2023

De Nota Bodembeheer IJsselland en Technische rapportage bodemkwaliteitskaarten regio IJsselland 2023 is op 19 december 2023 vastgesteld. De Nota Bodembeheer IJsselland en Technische rapportage bodemkwaliteitskaarten regio IJsselland 2023 zijn
geactualiseerd en vastgesteld. Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.