Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Zuiderzeeweg 10, bouwen werktuigenberging (20-12-2023)

Giethoorn, Beulakerweg 24, legaliseren paardebak met omheining en lichtmast (14-12-2023)

Beulakerweg 137, verbouwen showroom naar 2 appartementen (20-12-2023)
Binnenpad 44, kappen walnootboom (17-12-2023)
Binnenpad 52, bouwen vervangende schuur (19-12-2023)
Kerkweg 50A naast, legaliseren gedempte greppel ten behoeve van verbreden perceelsontsluiting (15-12-2023)
Kerkweg 50A tegenover, legaliseren betonblokken langs loswal (15-12-2023)

Kalenberg, Kalenberg Noord 10, bouwen woning (19-12-2023)

Kuinre, Lindedijk 8, wijzigen inrichting van melkvee en jongvee naar schappen met melkvee en jongvee (11-12-2023)

Wyberbuurseweg 11, bouwen werktuigenberging (19-12-2023)

Paasloo, Hooiweg 3a, legaliseren bijgebouwen en sleufsilo’s (19-12-2023

Paasloërweg 16, uitbreiden zwembad (19-12-2023)

Scheerwolde, Scheerwolderweg 13 naast, bouwen woning (14-12-2023)

Steenwijk, Bolwerk 59, plaatsen dakkapel (13-12-2023)

Eeser Gaard 2, wijzigen vergunde wasboxen (14-12-2023)
Koterhoek 15, aanpassen gevel (19-12-2023)
Verlaatseweg 219B, tijdelijk plaatsen 4 woonwagens (14-12-2023)

Tuk, Tukseweg 158, plaatsen zonwering en zonnepanelen (19-12-2023)

Wanneperveen, Veneweg 290-022, plaatsen dakkapel (14-12-2023)

Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 55, verbouwen en uitbreiden woning (15-12-2023)

Verleende kapvergunningen 18-12-2023

Belt-Schutsloot, Belterweg, kappen 4 berken

Vaste Belterweg, kappen 2 zomereiken

Blokzijl, Muggenbeet, kappen 1 es

De Pol, Löhnislaan,kappen 1 Amerikaanse eik

Eesveen, Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeeklaan, kappen 4 zomereiken

Giethoorn, Cornelisgracht, kappen 1 es

Hazelaar, kappen 1 hazelaar en 2 wilgen
Jan van Nassauweg, kappen 2 essen
Jonenweg, kappen 1 zomereik
Kanaaldijk, kappen 1 es en 1 zomereik

Kallenkote, Kallenkote, kappen 1 Amerikaanse eik

Oldemarkt, Weerdijk, kappen 1 es

Ossenzijl, Kloosterdijk, kappen 1 wilg

Scheerwolde, A.F. Stroinkweg, kappen 1 zomereik

Scheerwolderweg, kappen 1 linde
Sportterrein Scheerwolde, kappen 1 zomereik

Sint Jansklooster, Barsbeek, kappen 2 essen

Sportpark Monnikenmolen, kappen 1 es
Van Ommenstraat, kappen 1 els

Steenwijk, Hendrik de Vroomestraat, kappen 1 prunus

Meppelerweg, kappen 1 zomereik
Middenweg, kappen 1 es en 1 moereik
Mr. Zigher ter Steghestraat,kappen 1 esdoorn
Parkeerterrein Waterwyk, kappen 1 esdoorn en 1 zomereik
Prinses Beatrixstraat, kappen 1 iep
Schansweg, kappen 1 es
Waardeel, kappen 1 zomereik

Steenwijkerwold, Oldemarktseweg, kappen 1 zomereik

Tuk, Weldadigheid, kappen 1 e

Vollenhove, Aan Boord, kappen 1 haagbeuk

D. v. Bourgondiëstraat, kappen 1 es
Het Goor, kappen 1 es
Noordwal, kappen 3 wilgen
Voorslag, kappen 1 els

Wanneperveen, Kooiweg, kappen 1 wilg

Veneweg, kappen 1 zomereik
Zomerdijk, kappen 1 es

Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan, kappen 1 beuk en 5 zomereiken

Zuidveen, Overegge, kappen 1 berk en 2 zomereiken

Op www.steenwijkerland.nl/boombeheer kunt u de exacte locatie van de bomen terugvinden.

Verleende kapvergunningen 19-12-2023

Giethoorn, Jonenweg, kappen 3 essen

Oeverweg, kappen 1 es
Eikklop, kappen 1 es
Ossenzijlerweg, kappen 2 essen
’t Butent, kappen 1 es

Scheerwolde, Scheerwolderweg, kappen 1 es

Sint Jansklooster, Barsbeek, kappen 1 es

Steenwijk, Eesveenseweg, kappen 1 es

Gagelsweg, kappen 1 es
Koematen, kappen 1 es

Steenwijkerwold, Hesselingendijk, kappen 2 essen

Vollenhove, Flevoweg, kappen 1 es

Wanneperveen, Nieuwe Dijk,kappen 3 essen

Veneweg, kappen 1 es

Op www.steenwijkerland.nl/boombeheer kunt u de exacte locatie van de bomen terugvinden.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Baars, Brauweringen 1, bouwen woning (20-12-2023)

Blokzijl, Zuiderzeeweg 9a, plaatsen vervangende buitenmuur, kozijnen en dakpannen (18-12-2023)

De Bult, Bultweg 25R-190, permanent bewonen recreatiewoning (18-12-2023)

Steenwijk, Eeser Gaard 15, bouwen bedrijfspand (20-12-2023)

Eeser Gaard 16, bouwen bedrijfspand (19-12-2023)
Prins Bernhardstraat 20, uitbreiden woning (18-12-2023)
Meester Zigher ter Steghestraat 3, bouwen kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (19-12-2023)

Steenwijkerwold, Mariënwold 33, kappen eik (19-12-2023)

Vollenhove, Zeekampen 14, plaatsen dakkapel (19-12-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Giethoorn, Smalleweg 3, uitbreiding loods voor agrarisch gebruik. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.