Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

19 december 2023 Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook.
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 19 december 2023, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.
 

Bekendmaking van een tweetal wijzigingen van de Welstandsnota en een wijziging van bijlage 4 van de Erfgoednota

De gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland heeft in zijn vergadering van 10-10-2023 besloten tot een tweetal wijzigingen van de Welstandsnota en een wijziging van bijlage 4 van de Erfgoednota. In deze wijzigingen zijn nieuwe richtlijnen opgenomen voor het plaatsen van zonnepaneelsystemen (PV-systemen) waarbij meer dan voorheen rekening is gehouden met de daadwerkelijke cultuurhistorische en/of monumentale waarden van een pand of gebied.
De wijzigingen zijn als volgt bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl:

· Gemeenteblad nummer 2023-487960: Wijziging Welstandsnota - Aanvulling gebieden 3.2 Beschermd stadsgezicht Vollenhove, 4.3 Blokzijl beschermd stadsgezicht, 5.2 Kraggenlandschap/Dwarsgracht en Jonen en 5.3 Kraggenlandschap/Giethoorn beschermd dorpsgezicht;

· Gemeenteblad 2023-487956: Wijziging Welstandsnota - Richtlijnen/aandachtspunten welstands- en monumentencommissie m.b.t. de beoordeling van verbouwplannen aan monumenten en plaatsing van PV-systemen op/bij monumenten;

· Gemeenteblad 2023-487963: Wijziging Erfgoednota - Bijlage 4 Richtlijnen/aandachtspunten welstands- en monumentencommissie m.b.t. de beoordeling van verbouwplannen aan monumenten en plaatsing van PV-systemen op/bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten

Bovengenoemde wijzigingen zijn op 16-11-2023 in werking getreden en liggen kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Nadere regels initiatieven Vitaal Platteland

Burgemeester en wethouders hebben op 14-11-2023 de nadere regels initiatieven Vitaal Platteland vastgesteld. Het doel van deze regels is om, door middel van het verlenen van subsidies, initiatieven te stimuleren die bijdragen aan de Opgaven Vitaal Platteland.

De regels zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nummer 506302 te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling. De regeling is op 29-11-2023 in werking getreden.

De subsidieregeling ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Vaststelling Beleidsregels Energietoeslag

Burgemeester en wethouders hebben de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Steenwijkerland vastgesteld. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nr. 503877, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van deze beleidsregels.

De regeling ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.