Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Langesloot 11c Zuidveen

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Langesloot 11c in Zuidveen ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het realiseren van één vrijstaande woning op de Langesloot 11c te Zuidveen, waarvan de huidige bestemming ‘tuin’ is. Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Leeuwte 33a, Sint Jansklooster

Het ontwerpbestemmingsplan Leeuwte 33a, Sint Jansklooster ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de locatie aan de Leeuwte 33a, gelegen in Sint Jansklooster. Ter plaatse van het plangebied staan momenteel 2 loodsen die in slechte staat verkeren. De voorgenomen ontwikkeling gaat uit van de sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en de nieuwbouw van een twee-onder-een-kapwoning. De bestemming ‘Agrarisch met Waarden’ wordt omgezet naar de bestemming ‘Wonen’. Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.