Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt Schutsloot, Belterweg 72, bouwen vervangende woning (29-11-2023)
De Bult, Duivenslaagte 2 - 008, permanent bewonen recreatiewoning (24-11-2023)
Giethoorn, Bartus Warnersweg 2, bouwen winkelpand (29-11-2023)
                   Beulakerweg 129, legaliseren kapschuur met buitenopslag (29-11-2023)
Steenwijk, Korte Woldpromenade 10, 10A en 10B, bouwen 3 appartementen (26-11-2023)
                  Oevers 15, vervangen sorteervloer (28-11-2023)
Steenwijkerwold, Marienwold 33, kappen eik (26-11-2023)
                             Oldemarktseweg 119i, uitbouwen bijeenkomstruimte (25-11-2023)
Wetering, Wetering West 59a, wijzigen bestemmingsplan van dagrecreatie naar recreatieverblijf (29-11-2023)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:

Blokzijl, Zuiderstraat 44, kappen boom (23-11-2023)
Kuinre, Henric de Cranestraat 60, bouwen woning (30-11-2023)
             Henric de Cranestraat 74, bouwen woning (30-11-2023)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Noorderkade 10, vervangen dubbele voordeur en deurkozijn (24-11-2023)
Giethoorn, Binnenpad 141, aanleggen buitenruimte (24-11-2023)
                   Binnenpad 143, legaliseren boothuis, plaatsen dakramen, verlengen afscheiding en aanbrengen beplanting en bomen (24-11-2023)
Steenwijk, Buitensingel 1, bouwen woning (29-11-2023)
Vollenhove, Industrieweg 4, uitbreiden opslagloods (28-11-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
 

Rectificatie

In de Steenwijker Courant huis-aan-huis van 28 november 2023 is een verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) met een enkel adres i.p.v. dubbel adres gepubliceerd. De juiste publicatie is:

Baars, Bergweg 76 en De Bult, Bultweg 25, tijdelijk opvangen Oekraïense vluchtelingen (16-11-2023)