Realisatieovereenkomst Koornmeule Giethoorn

Met inachtneming van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland op 14 november 2023 heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met Stichting ‘De Gieterse Koornmeule’.

Het is een zogenaamde anterieure overeenkomst voor de restauratie/reconstructie van De Koornmeule, gelegen aan de Kerkweg 50A te Giethoorn. Door het sluiten van de overeenkomst neemt de gemeente een inspanningsverplichting op zich om een bestemmingsplan in procedure te brengen waardoor het mogelijk wordt om de Koornmeule te restaureren/reconstrueren en te laten functioneren als maalvaardige molen volgens het oorspronkelijk gebruik.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 6-12-2023 gedurende 6 weken ter inzage.

Tegen deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er staat geen bezwaar of beroep tegen open.