Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten  

22 januari 2024        Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1 in Steenwijk
Agenda
19.00 uur     bezwaarschrift tegen de weigering van een inrit/oprit aan de Thorbeckestraat 19 in Steenwijk 
De stukken liggen tot en met 22 januari 2024 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage.


Digitaal aanvragen rijbewijzen

De burgemeester van de gemeente Steenwijkerland maakt op grond van artikel 173ff, eerste lid, onder d, van het Reglement rijbewijzen bekend:
Vanaf 15 februari 2024 is het in de gemeente Steenwijkerland mogelijk het rijbewijs online aan te vragen bij het verlengen van het rijbewijs of bij uitbreiding van categorieën. Digitaal aanvragen kan via www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs
U heeft hiervoor een pasfoto nodig die is gemaakt bij een erkende fotograaf. Het inloggen bij de online aanvraag vereist de DigiD-app met verhoogd beveiligingsniveau door eenmalige controle van het identiteitsbewijs. Op www.digid.nl/over-digid/app leest u hier meer over.


Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Kazantceva, I.A., 20-01-1960, per 04-12-2023 (voornemen)
Gandzha, B., 05-04-1980, per 04-12-2023 (voornemen)
Magdych, T., 20-03-1964, per 04-12-2023 (voornemen)
Magdych, I., 12-08-1985, per 04-12-2023 (voornemen)

Tot en met 12-02-2024  kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op www.steenwijkerland.nl/adresonderzoek.

 

Subsidieplafonds 2024

In de gemeentebegroting voor 2024 zijn bedragen beschikbaar gesteld voor diverse subsidies. Deze bedragen gelden als subsidieplafond. Een subsidieplafond is het maximale subsidiebedrag voor 2024 voor dat beleidsterrein of die activiteit. Een subsidie wordt in ieder geval geweigerd als het subsidieplafond wordt overschreden.
 
Het subsidieplafond voor 2024 bedraagt voor:
•    Amateurkunst en vrijetijdseducatie: € 129.000,--;
•    Sport: € 75.000,--;
•    Sportevenementen: € 39.500,--;
•    Jeugdclubs: € 7.500,--;
•    Dorpshuizen/wijkgebouwen:     - voor organisatiekosten: € 20.000,--; 
     - voor onderhoudskosten:  € 46.000,--;
•    EHBO-afdelingen: € 3.600,--;
•    ‘Gezond in de Stad’: € 0,--;
•    Maatschappelijke initiatieven: € 5.600,--;
•    Inwonersinitiatieven: € 100.000,--;
•    Kinderopvang sociaal medische indicatie: € 42.000,--;
•    Gemeentelijke monumenten: € 43.746,--;
•    Initiatieven Vitaal Platteland: € 100.000,--;
•    Lening isoleren en opwekken duurzame energie: € 892.000,--.
 
De subsidieplafonds zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nr. 564993, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledig tekst van deze publicatie. Hierin staat ook hoe de subsidies worden verdeeld. De verdeelcriteria staan verder in de Nadere regels voor de betreffende subsidie. De Nadere regels kunt u vinden op: www.overheid.nl.

 

Vaststelling Verordening controle financiële beheer en organisatie

De gemeenteraad heeft op 19-12-2023 de Verordening controle financiële beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) Steenwijkerland vastgesteld. Deze verordening is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2024, nr. 5240, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van deze regeling.
De verordening ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Vaststelling Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur

De gemeenteraad heeft op 19-12-2023 de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) Steenwijkerland vastgesteld. Deze verordening is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2024, nr. 5551, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar leest u de hele tekst van deze regeling.
De verordening ligt kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Vaststelling Verordening minimaregelingen 2024

De gemeenteraad heeft op 19-12-2023 de Verordening minimaregelingen 2024 Steenwijkerland vastgesteld. Deze verordening is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2024, nr. 7277, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van deze regeling.
De verordening ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Vaststelling Verordening financieel beleid, beheer en organisatie

De gemeenteraad heeft op 19-12-2023 de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) Steenwijkerland vastgesteld. Deze verordening is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2024, nr. 9679, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u de volledige tekst van deze regeling.
De verordening ligt kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.