Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Basse, Westenwold 7, bouwen huis (23-12-2023)
Oldemarkt, Wicher Huismanstraat 12, renoveren achterzijde dak (10-1-2024)
Onna, Onnase Doodweg 2, plaatsen hoogspanningsstation (4-1-2024)
Wetering, Wetering West 59, kappen kastanjeboom (5-1-2024)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

De Bult, Duivenslaagte 2-008, tijdelijk bewonen recreatiewoning (9-1-2024)
De Bult, Onderduikersweg 7, uitbreiden hoofdgebouw met woonfunctie (9-1-2024)
Giethoorn, Kerkweg 53, kappen populier (5-1-2024)
Steenwijk, Het Bolwerk 59, plaatsen dakkapel (10-1-2024)
Steenwijk, Veenderij 14, uitbreiden bedrijfsloods (4-1-2024)
Zuidveen, nabij Auken 4, aanleggen maaiverzamelplaats (9-1-2024)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt