Verkeer & Vervoer

Verkeersbesluit

Oldemarkt, nabij Oosterschie, verplaatsen algemene gehandicaptenparkeerplaats.
Steenwijk, nabij Driestoel 15, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Steenwijk, nabij Wendakker 52, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Vollenhove, nabij Bisschopstraat 25, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt