Bestemmingsplannen

Kennisgeving Vaststelling correctieve herziening parapluplan geluidzone bedrijventerrein De Weijert & Locatie oude kaasfabriek

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 28-11-2023 de correctieve herziening parapluplan geluidzone bedrijventerrein De Weijert & Locatie oude kaasfabriek vastgesteld. Deze partiële herziening heeft als doel om de ontbrekende gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie' vast te leggen in de geldende bestemmingsplannen, zodat de verbeelding in overeenstemming is met de planregels.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt