Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet-vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Steenwijk, Eeser Gaard 2, wijzigen indeling wasboxen en stofzuigers (14-12-2023)
Steenwijk, Produktieweg 7, exploiteren kunststofbedrijf (29-9-2023)
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.