Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, achter Belterweg 100, kappen els (16-1-2024)
Oldemarkt, Weerdijk 4, starten fietsenwinkel (12-1-2024)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Zuid 8A, legaliseren recreatiewoning (16-1-2024)
Steenwijk, Buitensingel 1, aanpassen reeds vergund bijgebouw (11-1-2024)
Tuk, Tukseweg 158, kappen paardenkastanje (15-1-2024)
Vollenhove, Kerkstraat 29, het plaatsen van een overkapping (14-1-2024)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:
Eesveen, Gierwal 1, vervangen agrarische bebouwing door nieuwe stal (28-2-2024)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Middenbuurt 9, verplaatsen en bouwen vervangend botenhuis, plaatsen beschoeiing insteekhaven en terras (10-1-2024)
Kuinre, Het Anker 9, bouwen woning en loods (17-1-2024)
Paasloo, Oosterpaasloërweg 5, wijzigen en uitbreiden voorgevel (16-1-2024)
Steenwijk, Gasthuislaan 2, kappen en herplanten 3 bomen (12-1-2024)
Steenwijk, Nicolaas ter Maethstraat 2P, wijzigen indeling bovenste appartementen (15-1-2024)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt