Verkoop grond en gebouwen

Voorgenomen verkoop bedrijfskavel aan Het Ravelijn 6 in Steenwijk

De gemeente is van plan om een bedrijfskavel aan Het Ravelijn 6 in Steenwijk te verkopen en te leveren aan Geraham B.V. Deze onderneming staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05049538. De kavel wordt verkocht ten behoeve van de realisatie van een bedrijfspand. 
Het gaat om een bedrijfskavel die gelegen is in het plan Woldmeenthe te Steenwijk en deel uitmaakt van het perceel kadastraal bekend gemeente Steenwijk, sectie A, nummer 1506. De kavel is ongeveer 1175 m² groot. De kavel wordt toegewezen overeenkomstig het Uitgiftebeleid bedrijfskavels gemeente Steenwijkerland zoals dat op 2-3-2023 in werking is getreden.
Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente de verkoop van de grond verder in gang zetten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Economische Zaken, telefoon 14 (0) 521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl onder vermelding van ‘kavel Het Ravelijn 6 in Steenwijk Geraham B.V.’.
Het stellen van vragen of anderszins contact met de gemeente naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop.