Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten  

8 januari 2024    Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1 in Steenwijk  
Agenda 
19.00 uur     bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het bouwen van een paardenstal aan Wetering West 45 te Wetering.
De stukken liggen tot en met 8 januari 2024 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage.
 

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Brus, V., 25-12-1994, per 20-11-2023 (voornemen)
Muziga, M., 01-01-2000, per 20-11-2023 (voornemen)
Plaatje, A., 06-07-1975, per 20-11-2023 (voornemen)
Rusvai, M., 14-09-1978, per 20-11-2023 (voornemen)
Semeniuk, Y., 20-03-1999, per 20-11-2023 (voornemen) 
Simon Asefaw Gebregergish, 12-02-1990, per 16-11-2023 (voornemen)
Sitarz, K.A., 30-08-1995, per 20-11-2023 (voornemen)
Tryhubenko, A.S., 14-10-1982, per 20-11-2023 (voornemen)

Tot en met 01-02-2024 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op www.steenwijkerland.nl/adresonderzoek.
 


Bekendmaking vaststelling belastingverordeningen 2024 

De gemeenteraad heeft op 19 december 2023 de volgende belastingverordeningen vastgesteld:

 •     Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2024 (nr. 554330)
 •     Verordening op de heffing en invordering van bruggeld 2024 (nr. 554347)
 •     Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2024 (nr. 554355)
 •     Verordening op de heffing en invordering van havengeld 2024 (nr. 554358)
 •     Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 (nr. 554510)
 •     Verordening op de heffing en invordering van liggeld woonschepen 2024 (nr. 554380)
 •     Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2024 (nr. 554387)
 •     Verordening op de heffing en invordering van markt- en staangeld 2024 (nr. 554390)
 •     Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2024 (nr. 554402)
 •     Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2024 (nr. 554410)
 •     Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024 (nr. 554420)
 •     Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2024 (nr. 554426)
 •     Verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie Dorpsgracht Giethoorn 2024 (nr. 554435)
 •     Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2024 (nr. 554444)
 •     Verordening tot wijziging van de Verordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied Steenwijk 2022 (nr. 554459)

Deze verordeningen treden met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking in werking. Met ingang van 1 januari 2024 worden de belastingen geheven. Rechtsgeldige bekendmaking van de besluiten vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2023, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder de hierboven aangegeven nummers. Daar vindt u de volledige tekst van de verordeningen.

Verder liggen de besluiten kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.