Bestemmingsplannen

Rectificatie kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Zuurbeek, agrarische grond naar bos

In de Steenwijker Courant van 27 december 2023 was het aantal hectares niet vermeld. Hieronder leest u de volledige kennisgeving.  
Het ontwerpbestemmingsplan voor Zuurbeek, agrarische grond naar bos, ligt ter inzage. De ontwikkeling betreft het omzetten van een deel van een agrarisch perceel (4,27 hectare) naar bos. De ontwikkeling vindt plaats nabij Sint Jansklooster ter hoogte van huisnummer 5 aan de Zuurbeek.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt