Verkoop grond en gebouwen

Voorgenomen verkoop bedrijfskavel aan de Eekstraat in Oldemarkt

De gemeente is van plan om een bedrijfskavel aan de Eekstraat in Oldemarkt te verkopen en te leveren aan de heer M. Prins van Bedder B.V. Deze onderneming staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76717828. De kavel wordt verkocht ten behoeve van de realisatie van een bedrijfspand. 
Het gaat om een bedrijfskavel die gelegen is in het plan De Boterberg te Oldemarkt en deel uitmaakt van het perceel kadastraal bekend gemeente IJsselham, sectie S, nummer 1393. De kavel is ongeveer 1.783 m² groot. De kavel wordt toegewezen overeenkomstig het Uitgiftebeleid bedrijfskavels gemeente Steenwijkerland zoals dat op 2 maart 2023 in werking is getreden.
Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente de verkoop van de grond verder in gang zetten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Economische Zaken, telefoon 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl onder vermelding van ‘kavel Bedder B.V. Eekstraat De Boterberg’.
Het stellen van vragen of anderszins contact met de gemeente naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop.