Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

5 februari 2024 Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1 in Steenwijk

Agenda

19.00 uur bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het bouwen van een sportschool aan de mr. Zigher te Steghestraat 5 in Steenwijk

19.45 uur bezwaarschrift tegen last onder dwangsom gebruik perceel als parkeerterrein nabij Beulakerweg 48 in Giethoorn

De stukken liggen tot en met 5 februari 2024 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage.

 

13 februari 2024 Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur

De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 13 februari 2024, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.