Bestemmingsplannen

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Oldemarkt – Marktplein’

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 19 december 2023 het bestemmingsplan ‘Oldemarkt - Marktplein’ vastgesteld. In het centrum van Oldemarkt, op de locatie van het oude gemeentehuis, zijn plannen ontwikkeld voor het realiseren van 14 woningen. Het plangebied ligt ruwweg tussen het Marktplein en de Krukmansveldweg en is momenteel in gebruik als natuurspeelplaats.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.