Algemeen

23 januari 2024        Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur

De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. 
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 23 januari 2024, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.


Verordening Fysieke Leefomgeving Steenwijkerland 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19-12-2023, met het oog de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de Verordening fysieke leefomgeving Steenwijkerland 2023 heeft vastgesteld. In deze verordening zijn de huidige gemeentelijke verordeningen die over de fysieke leefomgeving gaan opgenomen. Dit betreft bijvoorbeeld regels over bomen, erfgoed, markten, ligplaatsen voor boten, terrassen of kabels en leidingen. De verordening is bekendgemaakt in het Gemeenteblad 2023, nummer 565080 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en is tegelijkertijd met de Omgevingswet op 1-1-2024 in werking getreden. 
De verordening ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.