Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten  

18 maart 2024        Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1, Steenwijk
Agenda
19.00 uur: bezwaarschrift tegen last onder dwangsom opgelegd om de geconstateerde overtreding ongedaan te (laten) maken op perceel Bovenkruier 1 in Sint Jansklooster
19.45 uur: bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een paardenbak aan Meppelerweg 125 B in Onna
20.30 uur: bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een insteekhaven aan Kalenberg Zuid 11 in Kalenberg
De stukken liggen t/m 18-3-2024 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage.
 

26 maart 2024        Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. 
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 26 maart 2024, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.
 

Bekendmaking Toekenning nieuwe namen voor straten en fietspaden in diverse gemeentelijke kernen en intrekking overtollige straatnamen
Burgemeester en wethouders hebben op 13-2-2024 het besluit Toekenning nieuwe straten en fietspaden in diverse gemeentelijke kernen en intrekking overtollige straatnamen vastgesteld. Door dit besluit zijn drie nieuwe straatnamen in Blokzijl, is een nieuwe straatnaam in Eesveen, zijn twee nieuwe namen voor het fietspad langs het kanaal Steenwijk - Ossenzijl en is een naam voor een fietspad in Willemsoord toegekend. Daarnaast zijn twee overbodig geworden straatnamen in Steenwijk ingetrokken.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2024, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 96864. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift ontvangen.
 

Bekendmaking wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders hebben op 27-2-2024 de wijziging van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Steenwijkerland vastgesteld. Door deze wijziging is de leidraad weer up-to-date.Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2024, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 97893. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift ontvangen.
 

Vaststelling Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ

De gemeenteraad heeft op 13-2-2024 de Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Steenwijkerland 2024 vastgesteld. Deze verordening is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2024, nr. 92286, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van deze regeling. De verordening ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.