Verhuur/verpachting grond of gebouwen

Voorgenomen grondverkoop perceel grond Burgemeester van Ommerenweg 15T in Blokzijl

De gemeente is van plan om een perceel grond te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. voor het plaatsen van een transformatiestation nabij de burgemeester van Ommerenweg 15T in Blokzijl. Het gaat om een perceel grond gelegen nabij de Burgemeester van Ommerenweg 15T, kadastraal bekend gemeente Blokzijl, sectie G nummer 721 ged., circa 32 m² groot. Er is nu en in de toekomst een groeiende vraag naar energie. Om hieraan te kunnen voldoen is de bouw van nieuwe en de uitbreiding van bestaande transformatorstations nodig. Enexis Netbeheer B.V. voorziet hierin. Voor de realisatie is grond nodig die eigendom is van de gemeente. De gemeente is van mening dat Enexis Netbeheer B.V. de enige serieuze gegadigde is om het perceel grond aan te kopen. 
Wanneer u het met deze voorgenomen verkoop niet eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente haar plan tot verkoop verder in gang te zetten. 
Met deze publicatie geeft de gemeente Steenwijkerland uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen cluster Grondzaken van de gemeente, telefoon 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl
Het stellen van vragen of anderszins contact met de gemeente naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop.
 

Voorgenomen grondverkoop perceel grond de Hevenweg 11T in Blokzijl

De gemeente is van plan om een perceel grond te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. voor het plaatsen van een transformatiestation nabij de Hevenweg 11T in Blokzijl. Het gaat om een perceel grond gelegen nabij de Hevenweg 11T, kadastraal bekend gemeente Blokzijl, sectie K nummer 285 ged., circa 24 m² groot. Er is nu en in de toekomst een groeiende vraag naar energie. Om hieraan te kunnen voldoen is de bouw van nieuwe en de uitbreiding van bestaande transformatorstations nodig. Enexis Netbeheer B.V. voorziet hierin. Voor de realisatie is grond nodig die eigendom is van de gemeente. De gemeente is van mening dat Enexis Netbeheer B.V. de enige serieuze gegadigde is om het perceel grond aan te kopen. 
Wanneer u het met deze voorgenomen verkoop niet eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente haar plan tot verkoop verder in gang te zetten. 
Met deze publicatie geeft de gemeente Steenwijkerland uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen cluster Grondzaken van de gemeente, telefoon 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl
Het stellen van vragen of anderszins contact met de gemeente naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop.