Verhuur/verpachting grond of gebouwen

Voorgenomen grondverkoop nabij Henric de Cranestraat 111 en 115 in Kuinre
De gemeente is voornemens om een perceel grond tussen de Henric de Cranestraat 111 en 115 te Kuinre (kadastraal bekend gemeente Kuinre, sectie B, nummer 1326, ged.) ter grootte van ca. 184 m² te verkopen. Een gedeelte van ca. 92 m² zal worden verkocht aan de eigenaar van de Henric de Cranestraat 111 te Kuinre en een gedeelte van ca. 92 m² zal worden verkocht aan de eigenaar van Henric de Cranestraat 115 te Kuinre
Deze kopers zijn de enige serieuze gegadigden voor deze grond omdat het betreffende perceel grond grenst aan hun eigendom en reeds bij hen in gebruik is. Er zijn geen andere aangrenzende eigenaren (behalve de gemeente zelf).
Wanneer u het met deze voorgenomen verkoop niet eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente haar plan tot verkoop verder in gang te zetten.
Met deze publicatie geeft de gemeente Steenwijkerland uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met cluster Grondzaken van de gemeente, telefoon 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl.
Het stellen van vragen of anderszins contact met de gemeente naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop.