Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

20 november 2023     Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1 in Steenwijk
Agenda
19.00 uur    bezwaarschrift tegen afwijzing ontheffing van het verbod op gebruik explosiemotoren bij 2 rondvaartboten t.a.v. Beulakerweg 167 in Giethoorn. 
De stukken liggen tot en met 20 november 2023 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage.
 


28 november 2023    Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur

De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 28 november 2023, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.
 

Zitting gemeentelijk stembureau

Voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023 wordt gebruik gemaakt van een gemeentelijk stembureau. De openbare zitting van het gemeentelijk stembureau zal plaatsvinden op donderdag 23 november 2023 vanaf 09:00 uur op de locatie: De Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk. Tijdens deze zitting worden op gemeentelijk niveau de totalen vastgesteld. 
Dit besluit is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nr. 477183, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst. 

Dit besluit ligt ook kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.