Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit 

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen: 
Belt Schutsloot, Belterweg 9, plaatsen gesloten bodemenergiesysteem (06-11-2023)
Steenwijk, Steenakkers 28,  plaatsen gesloten bodemenergiesysteem (06-11-2023)
 
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.