Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Belt Schutsloot, Noorderweg 27, kappen es (07-11-2023)
Blokzijl, Zuiderzeeweg 9a, plaatsen vervangende buitenmuur, kozijnen en dakpannen  (02-11-2023)
Giethoorn, Binnenpad 42, starten B&B (02-11-2023)
Kallenkote, Kallenkote 72, plaatsen aanbouw (07-11-2023)
Sint Jansklooster, Molenstraat 1b, kappen eik (06-11-2023)
Steenwijk, Korporaal 4, plaatsen dakkapel (06-11-2023)
Oosterstraat 72, intern verbouwen rijksmonument (02-11-2023)
Wetering, Wetering West 37, kappen es (06-11-2023)
Zuidveen, nabij de Auken 4, aanleg maaiverzamelplaats, (07-11-2023)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken: 
Eesveen, Binnenweg 5, verbouwen woning (06-11-2023)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 131, vernieuwen achterhuis (02-11-2023)
Steenwijk, Bedelaarspad 2, plaatsen cameramasten (03-11-2023)
Vollenhove, Oppen Swolle 22, kappen es (02-11-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt