Verkoop grond en gebouwen

Voorgenomen verkoop perceel grond nabij Burchtstraat in Kuinre

De gemeente is van plan om een perceel te verkopen aan Liander N.V.. voor het plaatsen van een transformatiestation nabij de Burchtstraat in Kuinre. Het gaat om een perceel grond gelegen nabij de Burchtstraat, kadastraal bekend gemeente Kuinre, sectie C nummer 607, circa 51 m² groot. Er is nu en in de toekomst een groeiende vraag naar energie. Om hieraan te kunnen voldoen is de bouw van nieuwe en de uitbreiding van bestaande transformatorstations nodig. Liander N.V. voorziet hierin. Voor de realisatie is grond nodig die eigendom is van de gemeente. De gemeente is van mening dat Liander N.V. de enige serieuze gegadigde is om deze transformatorstations te bouwen en uit te breiden en het perceel grond aan te kopen. Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente haar plan tot verkoop verder in gang te zetten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen cluster Grondzaken, Team Economie en Recreatie van de gemeente, telefoon 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl
Het stellen van vragen of anderszins contact met de gemeente naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop.
Voorgenomen verkoop bedrijfskavel Eekstraat 5 in Oldemarkt
De gemeente is van plan om een bedrijfskavel aan de Eekstraat 5 te Oldemarkt te verkopen en te leveren aan Enexis Netbeheer B.V. Deze onderneming staat ingeschreven in de het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17131139. De kavel wordt verkocht ten behoeve van de verplaatsing van een transportverdeelstation. 

Het gaat om een bedrijfskavel die gelegen is in het plan De Boterberg te Oldemarkt en deel uitmaakt van het perceel kadastraal bekend gemeente IJsselham sectie S nummer 1393. De kavel is ongeveer 1.353 m² groot. Er is nu en in de toekomst een groeiende vraag naar energie. Om de beschikbaarheid van energie en voldoende capaciteit op het netwerk te kunnen waarborgen is de verplaatsing van het transportverdeelstation aan het Marktplein in Oldemarkt naar de nieuwe locatie aan de Eekstraat nodig. De kavel wordt overeenkomstig het Uitgiftebeleid bedrijfskavels gemeente Steenwijkerland zoals dat op 2 maart 2023 in werking is getreden bij voorrang toegewezen om te waarborgen dat er voldoende capaciteit behouden blijft op het netwerk.

Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente de verkoop van de grond verder in gang te zetten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Duncan Winton van Economische Zaken, telefoon 14 (0) 521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl onder vermelding van ‘kavel Enexis Eekstraat De Boterberg’.
Het stellen van vragen of anderszins contact met de gemeente naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop.

 

Voorgenomen verkoop bedrijfskavel aan de Eekstraat in Oldemarkt

De gemeente is van plan om een bedrijfskavel aan de Eekstraat in Oldemarkt te verkopen en te leveren aan de heer T. van den Brink van Zadel- en Tuigmakerij Tom van den Brink. Deze onderneming staat ingeschreven in de het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04057708. De kavel wordt verkocht ten behoeve van de realisatie van een bedrijfspand. 

Het gaat om een bedrijfskavel die gelegen is in het plan De Boterberg te Oldemarkt en deel uitmaakt van het perceel kadastraal bekend gemeente IJsselham sectie S nummer 1393. De kavel is ongeveer 1.106 m² groot. De kavel wordt toegewezen overeenkomstig het Uitgiftebeleid bedrijfskavels gemeente Steenwijkerland zoals dat op 2 maart 2023 in werking is getreden.

Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente de verkoop van de grond verder in gang te zetten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Duncan Winton van Economische Zaken, telefoon 14 (0) 521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl onder vermelding van ‘kavel Van den Brink Eekstraat De Boterberg’.
Het stellen van vragen of anderszins contact met de gemeente naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop.