Welzijn & Cultuur

Ontheffing eindejaarshuisjes

Vanaf 22 december 2023 tot en met 2 januari 2024 worden in Vollenhove de oudejaarshuisjes geplaatst. Op 7 en 8 november 2023 is een ontheffing afgegeven voor de plaatsing van de oudejaarshuisjes aan de vertegenwoordigers van de volgende oudejaarshuisjes:

Vollenhove, evenemententerrein
-    De Woeste Hoeve (8/11)
-    Z.A.T. (8/11)
-    De Pulle (8/11)
-    Casanova (8/11)
-    Keet ’t Hokkien (8/11)
-    Zoep iens an dan (8/11)
-    Zuipschuit (8/11)
-    Keet Pluume (8/11)
-    Keet Upton (8/11)

Vollenhove, parkeerplaats sportvereniging VENO
-    De Katers (7/11)
-    Bacchus (7/11)
-    ’t Grolschien (7/11)
-    ’t Keetje (7/11)
-    De Moskeet (7/11)
-    Keet de Kuke (7/11)

Vollenhove, Groenestraat, parkeerplaats naast OBS Voorpoort
-    ’t Doppien (7/11)
-    Vol is Vol (7/11)

Vollenhove, Groenestraat, parkeerplaats achter slagerij Heetebrij
-    ’t Zoepteam (7/11)

Vollenhove, Bentstraat
-    Watskebiert (7/11)

Binnen 6 weken, gerekend vanaf 8 en 9 november 2023  kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).