Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

28 november 2023        Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. 
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 28 november 2023, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.

 

Overeenkomst openvaarverbinding Eeserwold 

Met inachtneming van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland op 7 november 2023 heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met projectontwikkelaars Landgoed ‘De Woldberg’ B.V., Roelofs Planontwikkeling B.V. en Roelofs Zandwinning B.V. 

Het is een zogenaamde anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van een openvaarverbinding en sluis met gecombineerde fietsbrug. Door het sluiten van de overeenkomst neemt de gemeente een inspanningsverplichting op zich om een bestemmingsplan in procedure te brengen waardoor het mogelijk wordt om een openvaarverbinding te realiseren die het woongedeelte van het plangebied Eeserwold verbindt met het openbare vaarwater van de Steenwijker Aa en het Steenwijkerdiep.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 22-11-2023 gedurende 6 weken ter inzage. 

Tegen deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er staat geen bezwaar of beroep tegen open.