Bestemmingsplannen

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Bergstein Wethouder Slootstraat / Erfgenamen’ 

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 10 oktober 2023 het bestemmingsplan ‘Bergstein Wethouder Slootstraat / Erfgenamen’ gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het realiseren van 11 woningen op het perceel aan de Wethouder Slootstraat. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.