Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

14 november 2023    Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, aanvang 19.15 uur, Vendelweg 1 in Steenwijk 
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein
Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521 of te mailen naar ASD@steenwijkerland.nl


20 november 2023      Inwonersspreekuur gemeenteraad, van 19.00 tot 19.30 uur, Vendelweg 1 in Steenwijk 

Wilt u met de (burger)raadsleden in gesprek? Kom dan de maandag voor de Politieke Markt naar dit spreekuur van de gemeenteraad. 


21 november 2023    Politieke markt, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 21 november 2023, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.