Milieu

Wet milieubeheer


Aan Staatsbosbeheer en haar pachters is op 1 november 2023 een ontheffing afgegeven voor het verbranden van riet- en maaiafval in de periode van 1 november 2023 tot en met 30 april 2024 in de gemeente Steenwijkerland.

Binnen 6 weken na afgifte van de ontheffing kunnen belanghebbenden bezwaar maken.