Verkoop grond en gebouwen

Publicatie voorgenomen verkoop grond Woldmeentherand 21 Steenwijk


De gemeente is van plan om een perceel grond nabij de McDonald’s aan de Woldmeentherand 21 in Steenwijk (kadastraal bekend gemeente Steenwijk, sectie G, nummer 1296, ged.) ter grootte van ca. 441 m² te verkopen aan de besloten vennootschap: McDonald’s Nederland B.V., geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33143768, gevestigd te 3521 AZ Utrecht, Stadsplateau 31.

Deze koper is de enige serieuze gegadigde voor deze grond omdat het betreffende perceel grond grenst aan hun eigendom. Er zijn geen andere aangrenzende eigenaren (behoudens de gemeente zelf). De grond is nodig om het pand op de locatie uit te breiden.

Wanneer u het met deze voorgenomen verkoop niet eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente de verkoop verder in gang te zetten. 

Met deze publicatie geeft de gemeente Steenwijkerland uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Dam, adviseur economische zaken, telefoon 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl o.v.v. grond Woldmeentherand 21.