Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning 

Blokzijl, Kanaalweg 3, Keetweek, van 26-12-2023 tot en met 01-01-2024.
Oldemarkt, Marktplein e.o, Kerst run, 16-12-2023 van 16.30 tot 18.30 uur.
Sint Jansklooster, Zuurbeek 14, Keet Puntien Feest, van 15-05-2024 tot en met 18-05-2024, van 19.00 tot 01.00 uur

Reageren?


T/m 21 november 2023 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen. 
 

Tijdelijke wegafsluitingen

Vollenhove, 11-11-2023 van 07.00 tot 17.00 uur: 
Kruising Franse Pad, Aan Boord, George Schenckstraat en Laan van Toutenburgh;
Franse pad ter hoogte van de toegang naar Nieuw Clarenberg;
Aan Boord ter hoogte van de kruising met de Godfried van Rhenenlaan;
Op de kruising verbindingsweg George Schenckstraat met De Cartouwe;
George Schenckstraat bij de kruising met het Engelse Bos.
Noordwal; bij kruising Noordwal/Rede en bij de kruising Oppen Swolle/ Wendeler Bentweg;
Halleweg: bij de kruising Oppen Swolle/Halleweg, op de Parallelweg (toerit) Oppen Swolle/Halleweg en bij de kruising Halleweg /Bergkampen;
Oppen Swolle tussen Vollenhove, Weg van Rollecate en de Kadoelerweg (Survivalrun ‘Veno in the Wetlands’)
 

Tijdelijk parkeerverbod

Vollenhove, vanaf kruispunt Achter de Hare tot Georg Schenckstraat en vanaf kruispunt Achter de Hare tot Godfried van Rhenenlaan, 11-11-2023 van 07.00 tot 17.00 uur (Survivalrun ‘Veno in the Wetlands)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).