Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

 Blankenham, Hammerdijk 27, bouwen uitbouw (31-8-2023)
Steenwijk, Raadssingel 16, plaatsen dakkapel (4-9-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Veenderij 14, uitbreiden bedrijfsloods (4-9-2023)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Van der Gootplantsoen 8, starten Bed & Breakfast (31-8-2023)
Oldemarkt, Markerbroekweg 2, uitbreiden ligboxenstal (5-9-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt