Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

3 oktober 2023    Politieke markt, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 3 oktober 2023, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl

Bekendmaking wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Steenwijkerland Burgemeester en wethouders hebben op 29 augustus 2023 een wijziging van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Steenwijkerland vastgesteld. Door deze wijziging is de gemeentelijke leidraad weer up-to-date.
Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2023, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 396034. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. 

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.