Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Steenwijk, Oosterstraat 97, starten klein restaurant en gebruiken vetafscheider plus slibvangput (11-9-2023)
Vollenhove, Bentstraat 62, verwijderen gasdistrictstation en plaatsen nieuw gasdistrictstation (11-9-2023)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.