Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blokzijl, Rietvink 3, vergroten verlaagd terras (12-9-2023)
Kalenberg, Kalenberg Zuid 11, aanleggen insteekhaven (8-9-2023)
Oldemarkt, Windsingel 25, plaatsen schutting (7-9-2023)
Steenwijk, Appelhofshoeve 24, plaatsen dakkapel (8-9-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Beukenhof 1, bouwen bedrijfshal met kantoor (7-9-2023)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Steenwijkerwold, Steenwijkerdiep Noord 6, plaatsen mono-mestvergister (7-9-2023)
Vollenhove, Bisschopstraat 46, bouwen vervangende uitbouw (7-9-2023)
Kerkstraat 82, wijzigen verleende vergunning m.b.t. toevoegen zonnepanelen en wijzigen kap (12-9-2023)
Oppen Swolle 13, aanleggen zwembad (11-9-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt