Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

10 oktober 2023    Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 10 oktober 2023, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.

 

Kennisgeving vastgestelde beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten Steenwijkerland   

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland hebben de beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten Steenwijkerland, met bijbehorende kaart, vastgesteld op 26 september 2023.

U kunt de beleidsnotitie en de kaart bekijken op de website van de gemeente Steenwijkerland.