Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Giethoorn, Kooiweg 6, wijzigen oprichten van mono-mestvergister met WKK naar mono-mestvergister met gasopzuivering (19-6-2023)
Sint Jansklooster, Heetveld 13a, beëindigen activiteiten tankstation (14-9-2023)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.