Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, De Steenakkers 14 t/m 20 (even), plaatsen Unimount schoorstenen (14-9-2023)
Giethoorn, Zuiderpad 27, plaatsen 25 zonnepanelen (14-9-2023)
Kalenberg, Hoogeweg 14, gebruiken bijgebouw voor recreatieve verhuur (15-9-2023)
Kuinre, Het Anker 7, bouwen woning en loods (18-9-2023)
Oldemarkt, tegenover Zwartehofslaan 3, uitdunnen en afzetten houtsingel (18-9-2023)
Paasloo, Paasloerweg 33, plaatsen grondgebonden zonnepanelen (15-9-2023)
Steenwijk, Woldmeentherand 21, uitbreiden drive-through (19-9-2023)
Wanneperveen, Veneweg 56, plaatsen isolerende beglazing (19-9-2023)


Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Bartus Warnersweg 1, bouwen bijgebouw voor stallen van voertuigen (18-9-2023)
Steenwijk, Mr. Zigher ter Steghestraat 3, bouwen kinderdagverblijf en buitenschoolseopvang (15-9-2023)


Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Paasloo, Spinnerslaan 9, realiseren Bed & Breakfast in bijgebouw

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blankenham, Blokzijlerdijk 5, bouwen woning (15-9-2023)
De Bult, Bultweg 12R – C17, tijdelijk bewonen recreatiewoning (20-9-2023)
Giethoorn, Binnenpad 66g 1 t/m 7, vervangen rietendak t.b.v. zonnepanelen (20-9-2023)
Giethoorn, Langesteeg 6, plaatsen serre (20-9-2023)
Giethoorn, Smalleweg, aanleggen duiker ter vervanging brug (15-9-2023)
Kallenkote, Kallenkote 19, plaatsen mono-mestvergister (15-9-2023)
Steenwijk, Gagelsweg 14, plaatsen dakkapel (20-9-2023)
Steenwijk, Het Ravelijn 14, bouwen woning (14-9-2023)
Steenwijk, Meppelerweg 112 en 114, uitbouwen twee woningen (20-9-2023)
Steenwijk, Nicolaas ter Maethstraat 8, verbouwen achterzijde woning (15-9-2023)
Steenwijk, Raadssingel 16, plaatsen dakkapel (15-9-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt