Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning 

Steenwijk, diverse locaties, Regenboogfestival Steenwijkerland, 7 tot en met 15 oktober 2023

 

Reageren?

T/m 11 oktober 2023 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen. 

 

Geluidhinder

Steenwijk, Parallelweg 10D, Halloweenfeest, 27-10-2023 tot 01.00 uur

 

Tijdelijke wegafsluitingen

Steenwijk, Oosterstraat, Gasthuisstraat, Markt, Kerkstraat, Woldpromenade en Korte Woldpromenade, 29-10-2023 van 06.00 tot 20.00 uur (Elfduizendmarkt)
Tuk, Tukseweg (vanaf splitsing Hummelingen tot splitsing Oldemarktseweg), Tussenweg en Bergweg (tot splitsing Tussenweg), 1-10-2023 van 10.00 tot 19.00 uur (Solexrace)

 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).