Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

12 september 2023    Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, Vendelweg 1, aanvang 19.15  
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein
Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521 of te mailen naar ASD@steenwijkerland.nl


19 september 2023    Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 19 september 2023, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.

Ter inzage legging Nota Bodembeheer IJsselland en Technische rapportage bodemkwaliteitskaarten regio IJsselland 2023
De Nota Bodembeheer IJsselland en Technische rapportage bodemkwaliteitskaarten regio IJsselland 2023 zijn geactualiseerd en worden aangeboden ter inzage. In de Nota Bodembeheer IJsselland wordt duidelijk gemaakt hoe met grondstromen binnen de regio IJsselland moet worden omgegaan. De Bodemkwaliteitskaarten geven een actueel beeld van de algemene bodemkwaliteit binnen de regio. Duidelijk is dat de bodem binnen de regio IJsselland in het algemeen ‘schoon’ is en dat deze ook ‘schoon’ moet blijven. 

In 2013 is de ‘oude’ Nota Bodembeheer vastgesteld. Deze verloopt in 2023. In de nieuwe Nota Bodembeheer wordt het bestaande beleid voor grondverzet voortgezet. Waar komt grond vrij, wat is de kwaliteit van deze grond en waar mag deze worden toegepast. De bodemkwaliteitskaart is geactualiseerd, waarbij de kwaliteit van de bodem binnen de regio IJsselland is bepaald. In de Nota Bodembeheer is rekening gehouden met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt