Bestemmingsplannen

Kennisgeving Ontwerp bestemmingsplan ‘Technische herziening Giethoorn’

Het ontwerp bestemmingsplan Technische herziening Giethoorn van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan omvat aanpassingen aan verschillende afzonderlijke percelen. Voor een gedeelte betreft het percelen waarvoor wel een vaarvergunning afgegeven is, maar die niet de benodigde aanduiding hebben. Verder zijn een aantal omissies uit het vorige bestemmingsplan gecorrigeerd en is er voor het perceel Beulakerweg 23 een nieuwe regeling gemaakt, rekening houdend met de uitspraak van de Raad van State.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt